Головна  →  Оголошення  →  3 жовтня 2017

Оголошення від ТОВ «РІАЛЬТО» про наміри

 1. Інвестор-забудовник (замовник):  проекту «Реконструкція майнового комплексу під багатоквартирну забудову з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Електриків, 23-Б у Подільському районі м. Києва. Гідротехнічні рішення» – ТОВ «Проектні інновації».

Поштова і електронна адреса: 01004, м. Київ, Голосіївський район, вул. Червоноармійська, буд. 24/1

2. Місце розташування майданчиків будівництва: м. Київ, вул. Електриків 23-Б.

3. Характеристика діяльності (об’єкта): Проектом передбачається будівництво  ділянки каналу вздовж забудови за проектом «Реконструкція майнового комплексу під багатоквартирну забудову з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Електриків, 23-Б у Подільському районі м. Києва». Канал запроектовано довжиною 388 м майже перпендикулярно береговій лінії Канівського водосховища, перетинає існуюче берегоукріплення та проходить під Набережно-Рибальською дорогою. На даному етапі канал запроектований тупикового типу (не має проточності поверхневих вод). Ширина каналу по дну запроектована 10 м (місцями 12 м), відмітки берегів перемінні (від 92,35 мБС до 94,00 мБС). В плановому відношенні берегова територія має змінну конфігурацію переходів, з’їздів, ступенів сходів з перемінними відмітками. На території вздовж каналу передбачається проїзд пожежної машини, який забезпечує з’їзд по пандусу шириною 4,00 м з ухилом 100 ‰ з вул. Електриків. В зоні вул. Набережно-Рибальська по двох берегах передбачається влаштування розворотних майданчиків розміром 12 * 12 м для пожежних машин. Берегоукріплення каналу передбачається по типу вертикальна набережна. Загальна ширина території ділянки з комплексом гідротехнічних споруд складає 35м. Водний підхід до каналу запроектований з відкрилками з залізобетонного шпунтового ряду, який обв’язаний шапковою балкою. В шапковій балці передбачені швартові засоби (рими). Дно водного підходу укріплюється шаром кам’яної продукції з гірської маси. Оголовок запроектований з монолітного залізобетонного масиву на основі залізобетонних паль. Оголовок облаштовується пазом для затворів, що встановлюються при підйомі рівнів води в Канівському водосховищі, для запобігання підтоплення та затоплення території забудови. В створі пазу для затворів передбачається протифільтраційна стінка з металевого шпунту зі сполученням з фасадним рядом опор мосту. У торці каналу передбачається тимчасове укріплення укосу щебеневою призмою з бермою шириною 4 м на відмітці 94,00 мБС для забезпечення продовження будівництва каналу на вимогу детального плану території. Мостовий перехід через канал запроектований на вул. Набережно-Рибальська дорога зі збереженням існуючих відміток дороги. Довжина мостового переходу з тротуарами становить 18,90 м, габарит Г-24,0+2х4,0 м. Верх проїжджої частини моста запроектований на відмітці 97,95 мБС. Довжина моста з урахуванням влаштування сполучення з насипом в межах перехідних плит складає 31,0 м. В підмостовому просторі з двох сторін вздовж каналу передбачено влаштування пішохідних галерей шириною 2 м для забезпечення виходу відпочиваючих з території каналу на променаду вздовж існуючого берегоукріплення берегу з боку акваторії Канівського водосховища. Міст запроектований на буронабивних палях (буро січні палі по фасадному ряду) з влаштуванням ростверку під стояни та шафові стінки. В цілому територія вздовж каналу запроектована для забезпечення відпочинку мешканців кварталу біля водних артерій. Передбачається побудова майданчиків, місць зі сходинками, пандусами, лавочками та іншими елементами благоустрою. Для інвалідів та інших маломобільних груп населення елементами благоустрою передбачені доріжки, пандуси, майданчики, місця для відпочинку. Вихід – виїзд на колясках інвалідів та інших маломобільних груп населення з різних рівнів комплексу забудови в зону території водних артерій передбачається ліфтами, які влаштовані в будинках. Роботи з будівництва виконуються з застосуванням сертифікованих засобів будівництва: бульдозерів, екскаваторів, кранів. Згідно до «Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку», що затверджений постановою КМУ від 28.08.2013р. №808, даний об’єкт відноситься до об’єктів, які становлять підвищену екологічну небезпеку.

Трансграничний вплив відсутній.

Термін експлуатації – 50 років.

Технічні і технологічні дані: Довжина каналу загальна – 388,00 м; ширина каналу – 10,00 м; глибина каналу при НПР Канівського водосховища 91,50 мБС – 2,00 м; відмітка проектного дна каналу – 89,50 мБС; габарити мостового переходу через канал – Г 24+2*4; довжина мостового переходу – 18,00 м; розміри пішохідних галерей вздовж каналу в підмостовому просторі – 2,35*2 м; кількість пішохідних галерей вздовж каналу в підмостовому просторі – 2 шт; довжина по осі оголовку для встановлення затворів – 8,40 м; відмітка дна акваторії водного підходу – 89,00 мБС.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності

Після реалізації проекту буде створена зона відпочинку в межах забудови. Планом благоустрою для забезпечення аерації води передбачається влаштування руслових фонтанів. За рахунок формування поверхні та стоку зливових вод, наявності щебеневого фільтру за стінками берегоукріплення та покриття доріжок вздовж берегів каналу вплив  на якість води в акваторії буде незначним. Ця зона органічно впишеться у водно-зелений пояс столиці України. Створення зони відпочинку в цілому матиме позитивний вплив.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: земельних – в межах землевідводу; сировиннихзабезпечення будівництва споруд будівельними матеріалами здійснюється за рахунок доставок автотранспортом  щебінь – 5430,0 м3; залізобетонні конструкції – 1823,05 м3; бетон –3827,6 м3; металеві вироби – 470,8 т; каміння – 258,0 м3; енергетичних – електроенергія  –  за  рахунок  міських  електромереж  згідно  укладених договорів на період виконання робіт. Плата за об'єми наданої електроенергії здійснюватиметься згідно встановленого лічильнику; тепло відсутнє; дизпаливо – 100,453 т, з АЗС м. Києва; трудових – забезпечує будівельна організація; водних – 15 л/люд  на  добу  питної  якості  -  в  бутлях;  для  технічних  потреб  -  вода  в цистернах згідно укладених договорів зі спеціалізованими організаціями на період виконання робіт. При експлуатації потреба в ресурсах відсутня.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): доставка будівельних матеріалів та конструкцій – автотранспортом. Потреба в механізмах та буд. транспорті визначається в розділі ПОБ.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: дотримання: санітарно-гігієнічних нормативів; нормативів ГДВ прийнятих згідно з законодавством; державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів; правил планування ДСП 173; ЗУ «Про ПЗФ України»; шум та вібрація від технологічного обладнання - не перевищуватиме допустимих рівнів звуку відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених МОЗ України від 19.06.1996 р. № 173; правил планування і забудови міських і сільських поселень ДБН 360-92**, чинних нормативних документів по поводженню з відходами. Проведення робіт рекомендується в строки, які встановлюються природоохоронними та рибоохоронними органами (в позанерестовий період).

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: Проектні рішення будуть забезпечувати виконання ДБН, санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи. Передбачається: розташування будмайданчика, влаштування біотуалетів, благоустрій прилеглої території згідно з проектом.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат  -   вплив відсутній; повітряне - не перевищує ГДК. Точкові джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферу в межах будівельного майданчика мають нестаціонарний пересувний і тимчасовий характер. Проведення розрахунків розсіювання викидів забруднюючих речовин на ЕОМ при виконанні будівельних робіт виконувати не потрібно в зв’язку з недоцільністю (згідно з     ОНД- 86); водне – тимчасове локальне порушення екологічної рівноваги під час проведення гідротехнічних робіт в акваторії Канівського водосховища; ґрунт  - вплив відсутній. При дотриманні визначених заходів проектована діяльність не вплине на стан родючого ґрунту; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – впливає.Очікується негативний вплив локального характеру на тваринний світ прилеглої території, який має тимчасовий характер, а також вплив локального характеру на біоту прилеглої акваторії. На території, де встановлюються споруди в разі необхідності зведення зелених насаджень їх зведення можливе лише після отримання необхідних дозволів та сплати компенсації. Після закінчення будівельних робіт, на порушеній території, відбудеться благоустрій та озеленення. Природно-заповідні об'єкти не потрапляють в зону впливу від проектованого об’єкту; навколишнє соціальне середовище (населення) - позитивний вплив. Після реалізації проекту буде створена зона відпочинку в межах забудови. Планом благоустрою для забезпечення аерації води передбачається влаштування руслових фонтанів. За рахунок формування поверхні та стоку зливових вод, наявності щебеневого фільтру за стінками берегоукріплення та покриття доріжок вздовж берегів каналу вплив  на якість води в акваторії буде незначним. Ця зона органічно впишеться у водно-зелений пояс столиці України. Створення зони відпочинку в цілому матиме позитивний вплив; навколишнє техногенне середовище   - вплив відсутній.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: відходи, які утворюються при впровадженні проектованої діяльності (будівельні відходи, тверді побутові відходи, відпрацьовані електроди) передаються для повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення відповідно до укладених договорів з організаціями, які мають відповідні дозвільні документи на провадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері  поводження з відходами.

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003 в частині  будівництва гідротехнічних споруд.

12. Участь громадськості: Ознайомитись з проектними матеріалами можливо з понеділка по п’ятницю (900-1700) за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Ґавела (колишній бул. І. Лепсе), 16 А, тел. 594-52-65. Надати пропозиції можливо протягом місяця до Подільської районної державної адміністрації в робочі дні та часи за адресою: Контрактова площа, 2, 04070, пн. – чт. 09:00-13:00, 13:45-18:00, за телефонами: 044-425-75-74, факс: 044-485-19-06, 485-18-95

Публікація в газеті «Плюс» від 17.07.2017 № 26

 

Перейти до спискуВерсiя для друку

Очищення влади

Центр надання адміністративних послуг

До уваги суб’єктів, що надають соціальні послуги!

Обговорення перейменування вулиць

Антикорупційний телефон ПРДА:(044) 425-74-88

Список військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини (місця служби), зареєстровані у м. Києві та стосовно яких проводяться розшукові заходи

Інформація про місця укриття населення в підземному просторі Подільського району

Сторінка Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у соціальній мережі Фейсбук