Головна  →  Адміністрація  →  Інформація громадянам  →  Охорона праці  →  ПАМ’ЯТКА З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Керівники підприємств організовують, забезпечують і контролюють трудову діяльність працюючих на дорученому участку у відповідності з вимогами Закону України “Про охорону праці”, норм і правил по газо-, електро-, пожежобезпеці і забезпечують безпечні методи праці на кожному робочому місці. Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення Закону України “Про охорону праці”.

Відповідальність за організацію, здійснення навчання, перевірку знань працівників і проведення інструктажів з питань охорони праці покладається на керівника підприємства.

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому  місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я  та  про  права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Умови трудового  договору  не  можуть  містити  положень,  що суперечать законам та іншим нормативно-правовим  актам  з  охорони праці. Працівнику не може пропонуватися  робота,  яка  за медичним висновком протипоказана йому за  станом  здоров’я. До виконання робіт підвищеної небезпеки і тих,  що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Суб’єкт господарювання при організації своєї діяльності повинен знати і сумлінно виконувати норми законодавства про охорону праці, головною метою якого є забезпечення безпеки будь-якої діяльності, збереження здоров’я та працездатності кожного працівника. Це можливо за умов створення якісної служби охорони праці, яка створюється для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці; обов’язкового фінансування (від 0,2 до 0,5 % не залежно від прибутку підприємства) охорони праці: забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, відповідно до діяльності підприємства; проходження медичних оглядів та проведення відповідної підготовки та навчання з питань охорони праці тощо; безперервність навчання всіх працівників, а особливо відповідальних за охорону праці для отримання додаткових знань та навичок з питань охорони праці та безпечного ведення робіт, набуття досвіду із запобігання аварійним ситуаціям.

Керівник підприємства, установи та організації незалежно від форми власності має  виконувати правила і норми з охорони праці та безпеки праці, зміцнювати трудову і технологічну дисципліни з метою запобігання випадків травматизму на виробництві за допомогою розроблених інструкцій відповідно до діяльності підприємства. Попереджувати нещасні випадки на виробництві за допомогою проведення повторних, позапланових та цільових інструктажів. Проводити детальний аналіз травматизму, основні причини виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань з метою попередження нових нещасних випадків.

Ефективне управління бізнесом передбачає в тому числі створення дієвої системи управління, невід’ємною складовою якої має бути система управління охороною праці, головною метою якої є забезпечення безпеки, збереження здоров’я та працездатності людини праці.

Телефон для довідок 417-31-32 (сектор з питань охорони праці Подільської районної в місті Києві державної адміністрації).

 Завідувач сектору з питань охорони праці Т.Мороз

Версiя для друку

Очищення влади

Центр надання адміністративних послуг

До уваги суб’єктів, що надають соціальні послуги!

Обговорення перейменування вулиць

Антикорупційний телефон ПРДА:(044) 425-74-88

Список військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини (місця служби), зареєстровані у м. Києві та стосовно яких проводяться розшукові заходи

Інформація про місця укриття населення в підземному просторі Подільського району

Сторінка Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у соціальній мережі ФейсбукЗвернення громадян